Feng XiaoFeng megőrült, amikor meglátta Gu Xiangot. Felsikoltott és le akart csapni rá, mondván, “Büdös lány, most megöllek!” 

Gu Xiang egy “Áucs.” hangot engedett el, majd hamis mosollyal az arcán megveregette a mellkasát és azt mondta. “Egészen halálra rémültem, Feng nevű. Úgy néz ki, ma senki sem fog segédkezet nyújtani neked, hogy egy hozzám hasonló fiatal kisasszonyt zaklass. Éppen ezért, nem szabad puhakezűnek lenned!” 

Zhao Jing sietve megállította Feng XiaoFenget, “Feng testvér, kérlek nyugodj meg. Mivel olyan sokan vagyunk jelen, ha valóban rossz ember lenne, mégis hogyan tudna elfutni előlünk?” 
Cao WeiNing, amikor meghallotta mindezt, tudatában volt annak, hogy megpróbálnak majd nagy feneket keríteni Gu Xiang megjelenésének, éppen ezért tántorogva felkelt a földről, de maga sem tudta, honnan volt ereje ehhez. Függetlenül a mellkasában levő tompa fájdalomtól, kinyújtotta a karját, hogy Gu Xiang útját állja, köhögött egyet és halkan így szólt, “Uraim, Ah-Xiang mindig is naiv és éretlen volt, aki soha nem tudta szívében tartani a szavait. De végül is, ő még mindig egy junior, és annak ellenére, ha valami rosszat is mondott, szeretnék megkérni minden seniort, hogy látva az ő fiatal korát és tudatlanságát, ne vegyétek személyesen és ne alacsonyodjatok le az ő szintjére vitázni.” 

Majd ismét Feng XiaoFenghez fordult és szavait nyomatékosítva azt mondta, “Ami pedig téged illet, Feng lovag, ez a Cao mondana még néhány szót. Azon a napon, amikor Shen lovag szerencsétlenül járt és a Márványozott Kristályt ellopták, melynek hallatán Dongtingban mindenki pánikba esett, Zhang ChengLing valóban velünk volt. De az a személy, aki magával vitte őt, az Zhou testér volt. Ő pedig Zhao lovag szeme láttára vitte el, aki meg sem állította őket, így az ő érdekében is gondoskodtunk róla. Azonban, ez a Feng nevű, aki képtelen különbséget tenni jó és rossz ember között, egy kalap alá vesz mindenkit, és a Mérgező Skorpiókhoz csatlakozva akart levadászni minket. Talán hibát követtünk volna el azért, mert megvédtük magunkat?” 

Gu Xiang fürgén kidugta a fejét Cao WeiNing háta mögül, Feng XiaoFengre mutatott és így szólt, “Úgy van! Nézzetek csak rá, olyan mintha 800 köteg pénzzel tartozna itt neki mindenki, és egyetlen szónyi magyarázat nélkül is képes lenne legyilkolni az embert. Ki tudja? Lehet, hogy azok közé a feketeruhás rosszfiúk közé tartozik!” 

Feng XiaoFeng rendkívül dühös volt, de szavakban nem tudta fölülmúlni Gu Xiangot. Az alatt az idő alatt, amíg az ő száját egyetlen “Te” szót hagyta el, Gu Xiang szájából szavak tömkelege pattant ki, akár a babszemek. Majd ez a fiatal lány csípőre tette a kezét, vad tekintettel Feng XiaoFengre nézett és azt mondta, “Hogy mi van velem? A gazdám bízta rám azt az ördögfiókát, hogy vigyázzak rá, de ennek a nagynénémnek, még így is túl zűrös-bajos volt mindenhova magammal vinni őt. Belegondolva, hogy mindenki más pont olyan szégyentelen, akárcsak te, akinek szégyentelensége világszerte ismert. Te… és az, akinek vezetékneve talán “Yu” vagy “Gui”, ki tudta melyik templomból valók vagytok? Hisz nem volt felragasztva egyikőtök homlokára sem a jó ember-rossz ember címke. Ahogy én látom, nem nézel ki valami jó dolognak, és ugyan mi célod volt, hogy olyan kétségbeesetten kerested Zhang ChengLinget? És azzal a Yu nevűvel is ugyanez a helyzet, hm!”420  

420 鱼 (Yú) Hal; 龟 (Gui) Teknős – Gu Xiang előre más, hasonló kiejtésű karaktereket használ, amikor Yu QiuFengre hivatkozik. De az utolsó mondatában a helyes 于 (Yú) karaktert használja, ami arra enged következtetni, hogy nem véletlen nyelvbotlás, hanem szándékos kigúnyolás.

Megforgatta a szemeit, és úgy nézett ki, mint egy dühöngő kisgyerek. Néhány szavával még Yu QiuFenget is értintette. – Yu QiuFengből mára az utca patkánya lett, akinek láttán mindenki patkányt kiált és azonnal agyon akarja ütni. Nem számított, hogy igazat vagy hamisat állítottak róla, vagy hogy csapda volt és felültették. Különben sem jelentett problémát mindent az ő fejére kenni. 

Feng XiaoFeng ledöbbent, még a feje is beleszédült annyira dühös volt, de a dolgok ezen oldalára még nem is gondolt. 
Ami azt illeti, amint Gu Xiang ezt a megjegyzést tette, sokan barátságtalan szemmel néztek rá. Ye BaiYi pedig hidegen felhorkantott, “A magad fajták, nem rendelkeznek velük született képességekkel a kungfu gyakorláshoz, ezért hiábavaló lenne valóban megszerezned az Hat Harmónia Elmemódszerét, szóval mi értelme harcolnod érte?” 

Ye BaiYi kinyitotta a száját, de hogyan is hangozhatott volna el a szájából bármi jó? Valaki ott helyben felnevetett, mire Gao ShanNu hangosan felüvöltött és egy nagy dobbantással néhány követ aprított szét a talpa alatt. Azonban ő most csak egy vak ember volt, ugyan mihez kezdetett volna azzal az elenyésző nyers erővel, amivel rendelkezett. Cao WeiNing elnézve ezt a mester és szolga párosát, hirtelen valamiféle szánalmat érzett irántuk. 
Talán a sérülései miatt, de különösen fáradtnak érezte magát. Egyenként végignézett az előtte álló embereken, és az az érzése támadt, mintha nem emberi lények lennének, hanem akár a falon növekvő gyomok, melyek egy kis szélfuvallat hallatán azt hiszik, eső közeleg. Akik hajbókolva hízelegnek a felettük állóknak, míg elnyomják és letiporják az alacsonyabb rendűeket.421 – Különben sem törődtek ők semmivel, elvégre, csak nem taposhattak a saját fejükön, inkább örömmel nézték végig az izgalmakat. 

421 墙头一棵草,风吹两边倒 (Qiángtóu yī kē cǎo, fēng chuī liǎngbiān dǎo) Fű nő a falon, és a szél mindkét oldalról fúj. – Kínai kifejezés, amely azon embereket ír le, akiknek nincs saját véleményük és saját álláspontjuk, és akik vakon váltogatják a hozzáállásukat a külső szituáció függvényében.
Priest nem egészen szó szerint idézi a fenti kifejezést. 一棵棵墙头草,听风就是雨 (Yī kē kē qiángtóu cǎo, tīng fēng jiùshì yǔ) Falon növekvő gyomok, melyek egy kis szellő hallatán azt hiszik, eső közeleg. – A mondat második részében szereplő idiómát metaforaként használják azokra az emberekre, akik elhiszik még a legapróbb pletykát is, aminek kevés az igazságalapja.

Ezután Cao WeiNing kinyújtotta a kezét, visszahúzta Gu Xiangot és azt mondta, “Ah-Xiang, mehetünk. Az üzenetet már átadtam.” Gu Xiangnak ezúttal nem volt sok mondani valója, csak hagyta, hogy magával hurcolja, ő pedig engedelmesen követte őt. Cao WeiNing újra Mo HuaiYang felé fordult és így szólt, “Mester, e tanítvány nem elég jámbor, és nem adózhat neked gyermeki engedelmességgel. Ha már ebben az életben nincsenek nagy kilátásaim és nem tudok nevet szerezni magamnak, akkor miért ne választhatnék egy másik utat, míg fiatal vagyok? Talán, ha egy öreg földművessé válok, akkor a két kezem erejéből, másoknál is jobb termést érhetek el. És amikor eljön az ideje, akkor minden évben te leszel az első, aki megkóstolhatja azt.” 

Mo HuaiYang arckifejezése kissé megenyhült, de miután ismét Gu Xiangra nézett, ismét összehúzta a homlokát. Úgy érezte, hogy bár ennek a lánynak a külleme kellemes, még mindig van valami leírhatatlan gonoszság, ami belőle árad, és nem néz ki úgy, mint egy tisztességes családból származó lány. Éppen mondani akart valamit, amikor Mo HuaiKong teljes torkaszakadtából felkiáltott, “Hahaha, mindig is tudtam, hogy egy mihaszna kölyök vagy, de a jövőben majd szültök egy kövérke fiút a kismenyeddel, és én leszek majd a mester-nagybátyja! Akkor majd telihold borral kell megkínálnod engem!”422 

422 Lásd a 269. lábjegyzetet a 41. fejezetben.

Cao WeiNing kétszer szárazon felnevetett és gondolatban azt mondta, “Mester-bácsikám túlságosan is messzire gondol.” Habár Gu Xiang arca kissé égett a forróságtól, mégis megkönnyebbülten sóhajtott fel, tudva, hogy túljutott ezen az akadályon. 

Éppen indulni készültek, de abban a pillanatban, a tömegből valaki hirtelen megszólalt. – Az a férfi volt, aki Zhao Jing mellett állt, és aki megvillogtatta a fegyverét a skorpió támadás idején. Egy sebhely húzódott végig átlósan az arcán, amit veszélyesen a nyakáig húztak. Ez a sebhelyes arcú férfi azt mondta, “Te lány, kérlek várj még. Lenne egy kérdésem.” 

Gu Xiang visszanézett, és hallotta, amint a férfi ráérősen megkérdezi, “Senki nem vette észre közületek, hogy az irány, ahonnan ez a lány most kijött, az valójában a Szellem-völgy helye Fengya-hegyen? Behatolt a Szellem-völgybe, de azok a gonosz démonok még meg sem mozdultak, hogy lehetséges ez?” 

Gu Xiang pirosan égő arca egy pillanat alatt elfehéredett, és a férfi így folytatta, “Úgy gondolom, két lehetséges magyarázat van erre. Először is, hogy ennek a lánynak a kiléte… igazán érdekes. Másodszor pedig, amikor ez a lány bement, senki sem fedezte fel őt. De egy olyan helyre, mint a Fengya-hegy, hogyan tudott bejutni egy ehhez fogható fiatal lány anélkül, hogy felfedezték volna, és mi oka volt erre?” 

Szavai nem is lehettek volna ennél világosabbak, még Cao WeiNing is megértette. Döbbenten fordította vissza a fejét, üres tekintettel meredt Gu Xiangra, de képtelen volt megszólalni. 
Gu Xiang elengedte a kezét, hátrált egy lépést, majd még egyet. 

Zhao Jing egy pillanatra összehúzta a szemeit, szándékosan megveregette a sebhelyes arcú férfi vállát és hangosan így szólt, “Hé, mit akarsz ezzel mondani? Hány éves ez a lány, és ugyan mi más lehetne még?” 
A sebhelyes arcú férfi elmosolyodott és azt mondta, “Az arcuk alapján fel lehet ismerni embereket, de a szívüket nem lehet igazán kiismerni.” 
Zhao Jing a homlokát koppintgatva gondolkodott egy darabig, majd azt mondta, “Nos, ez nem könnyíti meg igazán a helyzetet? Minden Szellem-völgyi ember derekának hátsó oldalán van egy nyilvánvaló jel. Ha csak házas úriemberek lennénk itt a helyszínen, akkor nem tehetnénk semmit, de itt van az Emei klán összes hősnője is. Nőkként, ti nem keveredtek gyanúba otthon, ezért menjetek el egy olyan helyre, ahol senki sincsen, és azonosítsátok be a lányt. Elvégre, egy Emei hősnő szavában, még mindig megbízhatunk.” 
Az oldalt álló Emei hősnők vezére bólintott egyet és egyáltalán nem ellenkezett. 

Cao WeiNing nem hallott semmit, mintha becsukta volna a füleit, és csak Gu Xiangot nézte. Amint meglátta Gu Xiang arckifejezését, megértett mindent. – Amennyire csak visszaemlékezett, mindig is kissé könyörtelen, cselszövő és vidám lánynak érezte Gu Xiangot. De még soha nem látott ilyen sápadt, sivár és komor kifejezést az arcán. 
Mosolya eltűnt, nagy és okos szemeiből, mintha egész lénye elveszett volna, csak egyfajta közömbös gonoszság volt benne. Nem őt nézte, hanem azt a férfit, akinek az arcán sebhely volt. Tényleg úgy nézett ki, mint egy női démon. 

Cao WeiNingnek eszébe jutottak Wen KeXing szavai, amelyeket azon az éjszakán mondott neki. – “Még akkor is, ha nem olyan, mint amilyennek képzelted? Még akkor is, ha… rájössz, hogy valójában nem is ismered őt?” 
Miféle választ adtál akkor? Abban a pillanatban, Cao WeiNing kissé kábult állapotban volt. Abban az időben… ő megesküdött Wen KeXingnek mondván, “Nem kell aggódnod, természetesen ismerem őt.” 

De pont ebben a pillanatban, Gu Xiang megmozdult. Alakja rendkívül gyors volt, egyetlen villanással elhaladt Cao WeiNing mellett és a tömeg elé lépett. A sebhelyes arcú férfi volt az első, akinek el kellett viselnie a következményeket. Senki sem számított arra, hogy lesz annyi bátorsága, hogy mindenki szeme láttára támadásba kezdjen ott a helyszínen. 

A férfi, miután meglátta, hogy a közeledő látogatónak rossz szándékai vannak, tudat alatt meghátrált. Gu Xiang gúnyos mosollyal az arcán, hirtelen felemelte a kezét, és az ingujjában levő két vasláncot egyenesen az arcába lőtte. A férfi hátrahajolt, hogy kitérjen előle, de ki gondolta volna, hogy a lánc – mintha lelke lett volna – egyenesen a nyaka köré tekeredik. Gu Xiang komor hangon azt suttogta, “Ha a pokolnak nincsenek kapui, te akkor is betörnél. Ha hibáztatni akarsz, akkor…”423 
Közvetlenül ezután, teljes erejéből visszarántotta a láncot, és valójában a helyszínen le akarta ütni a sebhelyes arcú férfi fejét. 

423 天堂有路你不走,地狱无门你偏闯 (Tiāntáng yǒu lù nǐ bù zǒu, dìyù wú mén nǐ piān chuǎng) Ha létezne út a mennyországba, te akkor se mennél, és ha a pokolnak nincsenek kapui, te akkor is betörnél. – Klasszikus kínai történetvezetés része, amikor a rossz fiúk mondanak valami ártó dolgot a jó és igazságos emberről annak érdekében, hogy gyorsan megszabaduljanak tőle.

Zhao Jing dühös kiáltással kirántotta a kardját és Gu Xiang felé szúrt, de Gu Xiang meg sem próbált kitérni előle, hanem kétségbeesett testtartást öltve tárt karokkal várt rá, hogy megszúrja, és ekkor egy rejtett fegyvert dobott ki. 

Co WeiNing felkiáltott, “Ah-Xiang!” 
Már nem érdekelte senki és semmi, előre repült és egy “csörrenéssel” blokkolta Zhao Jing kardját. Megragadta a láncot tartó lány kezét és így kiáltott, “Engedd el, hadd menjünk haza! Ah-Xiang, ereszd el őt!” 
Gu Xiang megriadt, önkéntelenül leengedte a kezét, melynek következtében a vaslánc a földre esett. Cao WeiNing vonszolására pedig, néhány lépést tett hátra öntudatlanul, és csak ezután kérdezte meg kábultan, “Menjünk haza?” 
Cao WeiNing egy mély levegőt vett és azt mondta, “Menjünk haza.” 

Zhao Jing gúnyos mosollyal az arcán így szólt, “Nos, mivel te vagy az a kis démonlány a Szellem-völgyből, szükségtelen triviális dolgokon civakodni. De nem engedhetjük, hogy akkor jöjj és távozz, amikor csak akarsz!” Mielőtt befejezhette volna a beszédét, erős szél támadt a háta mögül. Zhao Jing sietve kiért. Visszapillantott és csak ekkor látta meg, hogy Ye BaiYi az. – Ye BaiYi a Sárkány hátat tartotta a kezében, de még mindig nem vette ki a hüvelyéből. Mégis, egyetlen ilyen suhintás elég volt ahhoz, hogy félre kényszerítse Zhao Jinget. 
Ye BaiYi még csak rá sem nézett, hanem azt mondta Cao WeiNingnek, “Az a barát, akit az imént emlegettél, egy Zhou nevű kölyök, igaz? Vigyél el hozzá, és majd én kiviszlek innen.” 

A tömegben mindenkit sokként ért a közbelépése, és csak álmélkodva nézték, amint anélkül, hogy leszállt volna a lóról, el akarja vinni Gu Xiangot és Cao WeiNinget a helyszínről. 

Mo HuaiYang végül megszólalt és csak annyit mondott, “Cao WeiNing, hogy merészelsz elmenni?” 
Cao WeiNing háta megmerevedett. Léptei abba maradtak, megfordult és száját kinyitva annyit mondott, “Mester…” 
Mo HuaiYang így szólt hidegen, “Ha most elmész velük, akkor mától fogva nem vagy az én Hűvösfuvallatú-kard klánom tagja és a gonosz útjára fogsz térni. Innét fogva pedig… a klánunk, velem együtt, csatlakozni fog a világ összes harcművészeti hőséhez és egymás… visszafordíthatatlan…  ellenségei… leszünk!’ 
Cao WeiNing teste inogni látszott, ezért Gu Xiang sietve kinyújtotta a kezét, hogy támaszt nyújtson neki. Mo HuaiYang így folytatta, “Gondold meg jól, és ne kövess el olyan hibát, ami ezer évig tartó gyűlöletet okoz.” 
Cao WeiNing hosszú, nagyon hosszú ideig állt ott üres tekintettel. Gu Xiang érezte, hogy kezének szorítása a másodperc töredékéig, mintha meglazult volna, de aztán ismét még szorosabbá vált, és hallotta, amint azt mondja, “Mester, megesküdtem egy barátomnak, mondván, hogy attól a pillanattól egészen a halálomig, a hátralevő életem minden egyes napjának minden pillanatát számolni fogom, és soha nem lesz olyan pillanat, amikor olyat cselekednék, ami csalódást okozna Ah-Xiangnak. – Gyerekkorom óta mindig is arra tanítottál, hogy az adott szónak megfelelően cselekedjek, és hogy a tetteim eltökéltek legyenek. Nem szeghetem meg e lány családjának tett ígéretemet.” 

Mo HuaiYang arca ólomszürkévé vált a dühtől. Egy ideig csak a fogait csikorgatta, majd miután háromszor egymás után elismételte “Rendben.”, hidegen felnevetett, és váratlanul megfordult, mintha többé látni sem akarta volna őt. Cao WeiNing letérdelt. Gu Xiang a homlokát ráncolta, majd egy pillanatnyi habozás után, vele együtt térdelt le ő is. Cao WeiNing meghajtotta a fejét háromszor Mo HuaiYang felé, és valahányszor földet ért a feje, koppanás hallatszott. Azonnal vér ütött ki a homlokán, szemei vörösek voltak és elcsukló hangon azt mondta, “E tanítvány nem elég engedelmes!” 
Aztán Mo HuaiKong felé fordult, hangos koppanással háromszor ismét meghajtotta a fejét, a fogait szorosan összezárta és egyetlen szót sem tudott szólni. 

Mo HuaiKong tanácstalanul nézett rá. Mondani akart volna valamit, de úgy érezte, hogy bármit is mondott eddig, az csak rontott a helyzeten, így csak dühösen káromkodni tudott, “A pokolba is, mi a fészkes fene folyik itt?” 

Gu Xiang csak ezután segített Cao WeiNingnek felállni, Ye BaiYi pedig mellettük állva várta őket. Ekkor Mo HuaiYang hirtelen visszafordult, a szemei csak úgy villogtak, majd ellágyult, kissé törékenynek tűnő hangon felkiáltott, “WeiNing.” 
Cao WeiNing szíve nagyot dobbant, “Mester…” 
Mo HuaiYang vett egy mély levegőt, majd hosszú ideig tartó habozás után legyintett egyet, “Gyere ide, lenne még néhány szavam hozzád.” 
Ye BaiYi összehúzta a szemöldökét, és arra gondolt, hogy mennyire bosszantó tud lenni ez a mester és tanítvány páros. De látva, hogy Cao WeiNing már elhaladt mellőle, oldalra fordította a fejét. – Különben is, ez az életre és halálra szóló elválás nem az ő dolga. 

Cao WeiNing tett két lépést, majd letérdelt és térden állva mászott végig Mo HuaiYanghoz. Mo HuaiYang vegyes érzésekkel teli arccal nézett rá. Fél órán át lehunyva tartotta a szemeit, majd rátette a kezét Cao WeiNing fejére, mintha még mindig egy kisgyerek lett volna és felsóhajtott, “A te nemzedékedből téged szerettelek a legjobban.” 
Cao WeiNing elcsukló hangon azt mondta, “Mester, én…” 

De képtelen volt tovább folytatni. Ennek a gyengéd jelenetnek a hangneme hirtelen megváltozott. Senki sem számított arra, hogy Mo HuaiYang, miután befejezi a mondatát, a Cao WeiNing fejét simogató kezével hirtelen erőt fejt ki, és váratlan módon 15 mázsás súlyként nehezedik Cao WeiNing koponyájára. 

Cao WeiNing fejének mind a hét nyílásából azonnal fröcskölni kezdett a vér. Gu Xiang hangosan felsikoltott. A vér Mo HuaiKong testére fröccsent, de még csak reagálni sem tudott. Tágra nyílt szemekkel nézett a még mindig földön térdelő alakra. – Ekkor Mo HuaiYang felemelte a kezét, és Cao WeiNing szó nélkül oldalra borult. 
Mo HuaiYang lesütötte a szemét és suttogva azt mondta, “Az én Hűvösfuvallatú-kard klánom, mióta az őseim megalapították, mindig is kötelességének tartotta az igazságszolgáltatás érvényesítését, és a hűség, gyermeki jámborság, jóindulat, igazságosság erényének a fenntartását. Soha nem volt áruló közöttünk, éppen ezért, én Mo, szégyellem magam, hogy a hozzá nem értő nevelési módszerem egy ilyen deviáns nézeteket valló engedetlen tanítványt eredményezett. Ezért kénytelen voltam…  kitakarítani a klánom portáját. Köszönettel tartozom a világnak, és megkérek mindenkit…” 

Mo HuaiKong hitetlenkedve nézett rá és felüvöltött, “Megbaszlak én téged, nagybátyám!’ 
Mo HuaiYang egy pillanatra megállt, aztán anélkül, hogy az arcszíne egy kicsit is megváltozott volna, befejezte a hátralevő szavait, “…hogy csak rajtam nevessetek.”424 

424 以谢天下,叫诸位见笑了 (以谢天下,叫诸位见笑了) Köszönettel tartozom a világnak, és megkérek mindenkit, hogy csak rajtam nevessetek. – Két kínai szófordulatot használ itt Mo HuaiYang. Köszönettel tartozik a világnak, amiért megbocsátanak az elkövetett hibáért. És mivel mindenki szeme előtt nevetség tárgya lett, kínos helyzetében, szerényen megkér mindenkit, hogy csak rajta nevessenek.

Gu Xiang erőszakosan rohanni kezdett felé, akár egy őrült. Abban a pillanatban, elméje teljesen kiürült, és csak egyetlen gondolat maradt benne. Az ölés. – “Megöllek titeket, egytől-egyig megöllek titeket! – sikoltotta. 
Ye BaiYi gyors észjárással és reakcióképességgel kirepült, kinyújtotta a kezét és enyhén tarkón ütötte, mire Gu Xiang teste ernyedten esett össze. Ye BaiYi kifogta őt, majd hidegen felemelte a tekintetét és végigsöpört az előtte állókon. 
Végül Mo HuaiYangon állapodott meg és azt mondta, “Hallottátok, mit mondott.” 
De senki sem válaszolt. 

Ye BaiYi csak bólintott egyet, felölelte Gu Xiangot, a lovára tette és egyetlen mondatot hagyott hátra, “Kellő betekintést nyertem.” – Utána már csak porfelhő maradt. 
Gu Xiang nem volt magánál, de mégis egy könnycsepp csordult ki a szeme sarkából. 

Kiderült… ebben a zavaros világban, az igazságos és gonosz képtelen megférni egymás mellett, és ezt nem csak szórakozásból teszik. Míg a fiú az igazság útját, a lány a gonoszság útját járta, ezért eleve arra voltak ítélve, hogy nem lehetnek együtt. Ez a szabály. A szabályokat az emberiség többsége hozta létre, azok, akik alá is vetik magukat ezeknek a szabályoknak. Ha dacolni akarsz a szabályokkal, akkor képesnek kell lenned arra, hogy figyelmen kívül hagyd a veszteni valóidat, és hogy a végsőkig szembeszállj a világ túlnyomó többségével. 

Ha nyersz, akkor kiugorhatsz a szabályok alól, de ha veszítesz, akkor… 

Öreg Meng nem tudta, hogy az általa előkészített dolgokra már nem lesz szükség. Meglepő módon, valóban sikerült előkészítenie a Wen KeXing által kért “hozományt”, és az udvart színültig töltötte vele. A hozomány kissé úgy nézett ki, mint a “tíz mérföldnyi vörös smink”.425 Voltak ott kincses hordók, porcelán tálak a gyerek- és unokaáldásért, mahagóni szekrények, sőt különféle hozományos ládák, mindenféle arany és ezüst edénykészletek, amit csak be lehetett szerezni. 426 De még a mennyasszonyi ruha és korona garnitúrából is több szett volt előkészítve. 

425 十里红妆 (Shílǐ hóngzhuāng) Tíz mérföldnyi vörös smink – Ősi kínai esküvői hagyomány. Az emberek gyakran ezzel a kifejezéssel írták le a hozomány gazdagságát. 

426 子孙宝桶 (Zǐsūn bǎo tǒng) Kincses hordók a gyerek- és unokaáldásért – A jövő nemzedék áldását és a hosszú életet szimbolizálja.
子孙对碗 (Zǐsūn duì wǎn) Porcelán tál a gyerek- és unokaáldásért – Az esküvő napján az öregek kifejezetten azért égetik ki ezeket a tálakat, hogy az ifjú pár piros datolyát, sárkányszem gyümölcsöt, lótuszszívet és egyéb desszerteket ehessenek belőlük, hogy minél hamarabb gyermekáldásban legyen részük, és hogy együtt öregedjenek meg.
红木箱柜 (Hóngmù xiāng guì) Mahagóni szekrény – Ez a három dolog képezi a lány hozományának három kincsét, amelyek esszenciális részét képezik a hozománynak.

Wen KeXing elérte ezt a kort, de még soha nem látott esküvői ceremóniát, és egy csepp esküvői bort sem ivott még. Most először tanulta meg, hogy mennyi mindenre kell odafigyelni egy menyasszony férjhez adásakor, éppen ezért érdekfeszítve nézett végig minden egyes darabot. Szándékosan még a “Hozományos festményt” is felkapta, majd ott helyben megállt és egy darabig alapos tanulmányozásba kezdett. Végül levonta a következtetéseit és azt mondta, “A festő nem rossz, de a stílusa nem olyan egyedi, mint az egyik barátomé.”427 

427 嫁妆画 (Jiàzhuāng huà) Hozományos festmény – Erotikus jeleneteket ábrázoló festmények tapasztalattal nem rendelkező ifjú pár okítására. Általában 8 ív rizspapíron levő 12 illusztrációt tartalmaz.

Öreg Meng, aki alázatosan, fejét derékig meghajtva, követte őt egy lépéssel mögötte, a szavak hallatán sietve megkérdezte, “A Völgymester azt akarja mondani, hogy cseréljük ki ezt a szettet?” 

Wen KeXing elfordította a fejét, hogy rápillantson, majd hamis mosollyal az arcán visszatette a “Hozomány festményt” a helyére, zavartalanul leült egy mellette levő mahagóni ládára és Öreg Mengre nézve azt mondta, “Tudod, hogy épp most melyik mondás jutott az eszembe?” 
Öreg Meng szíve kihagyott egy ütemet, és nem volt valami jó előérzete. 
Csak Wen KeXing szavait hallotta, “Letolt gatyával fingot eregetni, fölösleges.” 

Öreg Meng felemelte a fejét és szembenézett Wen KeXinggel. Majd néhány pillanattal később, ismét lehajtotta a fejét és így szólt, “Ezen alattvaló… nem egészen érti, hogy a Völgymester, mit akar ezzel mondani.” 


Hozományos festmény
(Visited 566 times, 1 visits today)

5 Comments

 1. Zita Török 2023-03-26 at 23:41

  Kedves Kati!
  Nagyon vártam már ezt az új fejezetet! Tragikus és a csúcspont előtt vagyunk. Egy jó történetben mindig vannak olyan részek, melyek meggyötörnek, megríkatnak. Ez pont ilyen volt (a filmben is teljesen sokkolt). Nagyon köszönöm a fordításod, a kitartásod!

  Reply
  1. admin 2023-03-27 at 09:16

   Kedves Zita, pontosan így voltam vele én is.
   Fordítás előtt mindig át szoktam olvasni a következő egy-néhány fejezet angol/nyers változatát, de amikor láttam, hogy mi fog következni, elment minden életkedvem tőle.
   Példát statuálni egy ártatlan gyermeken a merev szabályok fenntartása érdekében, kissé engem is meggyötört. De valljuk be, mi is megtapasztaltuk ezt a helyzetet a saját életünkben Mo HuaiYangokként, vagy Cao WeiNingekként egyaránt.

   Reply
 2. Zsólyomi Jánosné 2023-04-10 at 14:09

  Önmegtartóztatást tanúsítottam
  Megvártam pár részt, jó volt többet olvasni egyszerre.
  Nagyon jó, hogy az idegen kifejezéseket és hasonlatokat azonnal magyarázod és nem kell folyamatosan a rész aljáig tekerni. :))
  Köszönöm, várom a következő fejezetet.

  Reply
  1. admin 2023-04-10 at 20:31

   Köszönöm, drága vagy.
   Most egy kicsit magam alatt vagyok lelkileg. Ez az oka annak, hogy lassan hozom a fejezeteket.
   Sajnálom, hogy így kinyújtom a végét, de előbb valahogy ki kellene lábaljak ebből a levert helyzetemből.

   Reply
 3. Zsólyomi Jánosné 2023-04-11 at 10:33

  Sajnálom, hogy rossz napjaid vannak, remélem nem valami komoly.
  Az idő múlásával enyhülni szokott.
  Mindenesetre én szeretettel gondolok rád.

  Reply

Leave A Comment

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük