Cao WeiNing a magasba ugrott és ellökte a titkos lövedéket, amelyet a skorpió lőtt Mo HuaiYangra. Zhang ChengLing, miután végignézte a közbelépését, tudat alatt felpattant a rejtekhelyéről, de Gu Xiang visszanyomta. 
Gu Xiang, ekkor egy mély lélegzetet vett, de úgy érezte, hogy ez a lélegzet nem tud lejjebb menni a mellkasánál. Mintha ott ragadt volna, a környezetében levő erdei növényzet illatával együtt. Gu Xiang ujjai enyhén remegtek, ujjbegyeivel pedig a Zhang ChengLing vállán levő ruhát szorongatta öntudatlanul, és azt suttogta, “Ne mozdulj. Senki ne mozduljon.”  

Cao WeiNing hirtelen megjelenésére, egy pillanat erejéig mindenki megdermedt, de Zhao Jing azonnal reagált és felkiáltott, “Hol vannak azok a hitvány férgek, akik fejüket elrejtve és a farkukat mutogatva, alattomos módon támadtak?” 
Az egyik mellette álló személy azonnal megértette, és mintha a legnagyobb ellenséggel állt volna szemben, azonnal előrántotta a kardját és felkiáltott, “Mindenki óvakodjon! Legyetek résen a gonosz démonok sötét trükkjeivel szemben!” 

A különböző álláspontokkal teli és kardcsörrenésig feszült tömegben a légkör ismét megváltozott. A sötétben megbúvó skorpió, egyetlen lövés után, azonnal visszavonult. Még az sem számított, hogy sikerrel járt-e vagy sem, mert olyannyira nem volt képes ez a csőcselék banda egyetlen bérgyilkost is elkapni. 

Gu Xiang tisztán látta ezt, és az elméje csak úgy tébolygott. – Cao WeiNing nagy hibát követett el, hogy pont most, ebben a káoszban bújt elő. Ott volt Zhao Jing, aki a legjobban ahhoz értett, hogy kijátssza a problémát. De ott volt még Mo HuaiYang, aki rendkívül cselszövő és titokzatos volt, és Ye BaiYi, aki alig várta, hogy pont egy ilyen bolondot találjon, hogy habozás nélkül… 

Most, hogy Ye BaiYi megjelent, Mo HuaiKong, aki eddig a hatalom megszerzésén gondolkodott, azonnal rájött, hogy ez nem épp a legmegfelelőbb időpont erre. Még mindig a Szellem-völgy határán álltak, és baj lett volna, ha bármi is rosszul sül el. Amikor megpillantotta Cao WeiNinget, nem érdekelte különösebben, csak összehúzta a szemöldökét. 
Ami azt illeti, Mo HuaiKong tudott Cao WeiNing és Gu Xiang csoportjáról, ezért – másokat megelőzve – sietve felszólalt, “Te kölyök, miért csak most értél ide? Egészen idáig a lábaddal hímeztél, vagy mi? Gurulj már ide!” 
Ezáltal úgy tűnt, mintha csak a nagybátyja bízta volna meg valamivel és küldte el. 

Habár Cao WeiNing nem volt rendkívül okos, nem volt ostoba sem, egy hanggal válaszolt és csendben Mo HuaiKong mögé sétált. 

Azonban, ha ez annyira egyszerű lett volna, akkor Gu Xiang nem vesztette volna el az eszét egyetlen szívdobbanás alatt. – Még ha mások nem is foglalkoztak vele, még mindig ott voltak az olyanok, mint Feng XiaoFeng. Ugyanis  Feng XiaoFeng még mindig emlékezett Gu Xiangra és gyűlölte őt, amiért méreggel megvakította Gao ShanNu szemét. Cao WeiNinget egykutyának tekintette vele, éppen ezért, amikor meglátta őt, mintha a legnagyobb ellenségét és az apja gyilkosát látta volna benne, és éles hangon azt mondta, “Cao WeiNing, még mindig van merszed a nagyurak elé tolni a képed! Te Mo vezetéknevű, igazán nagyszerű tanítványod van, aki démonokkal barátkozik, a szépség rabja és a gonosztevők cinkostársa!” 

Cao WeiNing lépteiben megtorpant, és magában arra gondolt, “Lebuktam.” 

Ennek hallatán, Mo HuaiYang tekintete Cao WeiNingre esett, arca enyhén elsötétült és megkérdezte, “Mi folyik itt? Merre jártál?” 

Cao WeiNing tiszteletteljesen így válaszolt, “Mester, néhány dél-xinjiangi ismerőssel találkoztam, és segítettem nekik gondoskodni a déli határvidék maradék fekete boszorkányairól. Véletlenül elvesztettem a kapcsolatot mester-nagybátyámmal, ezért nem tudtam arról, hogy ti már mindannyian ide értetek. Eredetileg ezt a Ye… Ye… Ye lovagot kerestem, de nem számítottam arra, hogy lesz szerencsém veled is találkozni, Mester.” 

Habár minden egyes szava igaz volt, nem mondta el a teljes igazságot. A magatartása nyugodt volt és nem kapkodott. Tisztán és érthetően beszélt, érvei pedig jól megalapozottak voltak. Ezután ökölbe szorította Ye BaiYi kezét és azt mondta, “Ye lovag, valaki megbízásából, most egy kéréssel fordulok hozzád.” 

Ye BaiYi meglepetten nézett rá, “Ki csoda az, és mi lenne az?” 
“Egy barátom súlyosan megsérült és egy rendkívül hideg helyre kell mennie, hogy meggyógyuljon. Nem tudom, kölcsön kérhetném-e a Changming-hegy értékes földjét…” – mondta Cao WeiNing. 
Ye BaiYi, mielőtt reagálhatott volna, egy pillanatra megdöbbent, és csak ezután adott egy mellőzőleges választ, “Mondd meg annak a barátodnak, hogy érezze otthonosan magát. A Changming-hegy lábánál fekszik Changming falu, amelyen áthaladva lesz egy út, amely a felvezet a hegyre, egészen a hegyoldal feléig. De az a hely, ahol én lakom, a hegycsúcs közelében van. Hogy oda el tudtok-e jutni, az majd a képességeitektől függ.” 

Cao WeiNing tudta, hogy Gu Xiang hallja őt, és ez a küldetés teljesítésének minősült, ezért azt mondta, “Köszönöm.” 

Ye BaiYi bólintott a fejével, és úgy tűnt, mintha hirtelen értelmetlennek találta volna az egészet. Szó nélkül elfordította a lova fejét és éppen elhagyni készült ezt a zűrös helyet. Mo HuaiYang, egy pillantást vetett Zhao Jingre, meg a többiekre, akik még mindig úgy néztek ki, mintha az ügynek még koránt sincs vége. Majd gondolt egyet, megállította Ye BaiYit és azt mondta, “Ye ifjúlovag, nem egészen világos mindaz, amit mondtál. Ugye, nem akarsz elmenni csak úgy?” 

Ye BaiYi rápillantott és tárgyilagosan így válaszolt, “Mit akarsz még? Már világossá tettem, hogy az, akit Zhaonak hívnak, nem egy jó dolog, ami pedig téged illet…” 
Merev szájának sarkában egy merev mosoly ült ki, és hidegen, akár egy zombi azt mondta, “Szerintem, te még egy annyi sem vagy.” 

Mo HuaiYang szemhéja enyhén megrándult. Zhao Jing pedig, akit az imént majdnem sarokba szorítottak, Cao WeiNing közbelépésének köszönhetően, megkönnyebbülten tudott fellélegezni. A jelenet látva pedig megszólalt, “Én, Zhao, egy durva ember vagyok. Nem végzem olyan körültekintően és módszeresen a dolgokat, mint azok, akik nagy olvasottsággal rendelkeznek. Mindig is azt tettem, ami éppen az eszembe jut… Gao Chong, korábban a testvérem volt. De az ő kibaszott barátsága ide vagy oda, fogalmam sincs arról, hogy mit akarhatott elérni, hogy ide került. Gyűlölőm őt, de még jobban gyűlölőm ezt a rakás elfajzott démont, itt a Fengya-hegyen!” 

Tigrisszemei kidülledtek, és abban a pillanatban annyira dühbe gurult, hogy a szemezugai is már-már kipattanni látszottak, végül hangos szóval ezeket mondta, “A Márványozott Kristály incidensét 30 évvel ezlőtt a Szellem-völgy okozta, és 30 évvel később, még mindig a Szellem-völgy okozza a katasztrófát! Akkoriban, nem volt elég kapacitásunk és nem tudtuk kiirtani ezeket az elvetemült ördögöket és démonokat. Ennek eredményeként, most ők ártanak nekünk. Hát nem volt elég a közép-alföldi harcművészeti világban történt megannyi katasztrófából és szerencsétlenségből?” 

A zajongó tömeg ismét elhallgatott, Zhao Jing pedig, mintha kissé lehiggadt volna, Ye BaiYire nézett és őszinte hangon azt mondta, “Ye ifjúlovag, hosszú évekig visszavonultan éltél a Changming-hegyen, és nem tudod, hogy ezen a világon vannak dolgok, amelyek nem egészen olyanok, mint amilyennek kívülről tűnnek. Nem tudom, ki vakíthatott el téged, hogy ennyire félreértettél…” 
Hangja itt finoman elhallgatott és Mo HuaiYangra pillantott. 

A célzás magától értetődő volt. – Miért jelent Ye BaiYi egyes-egyedül olyan hirtelen, épp úgy, mintha Mo HuaiYang pontban akkor akart volna valakit előállítani? Nem volt ez előre kitervelve? 

Aztán tekintete hirtelen Cao WeiNingre esett és így szólt, “Cao ifjúlovag, mindig is egy ifjú tehetségnek tartottalak téged, fényes jövővel. Egy becsületes ember, aki tudja mi az etikettet, az igazságosság, a tisztesség és a szégyen, illetve érti, hogy mi a hűség és a gyermeki jámborság…”419 
Feng XiaoFeng előre lépett, de Zhao Jing kinyújtotta a kezét, hogy megállítsa, majd szavait tagolva megkérdezte, “Hallottam, amint Feng testvér említést tett arról, hogy egy lány miatt konfliktusba keveredtél velük, sé hogy még egy nagy harc is kerekedett belőle, amelyben több ismeretlen személy is részt vett. Ráadásul még Zhang ChengLinget is elrabolták.” 

419 礼义廉耻 (Lǐyìliánchǐ) Etikett, igazságosság, tisztesség és szégyen – Kínai idióma, amely az ősi kínai társadalom erkölcsi normáira utal. Az ősi emberek hittek abban, hogy az etikett a nemes és szerény ember meghatározója, az igazságosság a tett feltétele, a tisztesség egyenlő az őszinteséggel és a szégyen pedig a szégyenérzetet fejezi ki.

Cao WeiNing háta megmerevedett. A “Zhang ChengLing” név mindig is a Márványozott Kristállyal került összefüggésbe, és mind a mai napig nagyon érzékeny téma volt. Amikor ez a megjegyzés elhangzott, még Mo HuaiYang arckifejezése is eltorzult, és fogcsikorgatva megkérdezte, “Mi folyik itt, te kis szarházi?” 

Mo HuaiKong jól tudta, mi folyik itt, de amikor ez a vénember látta, hogy a dolgok kezdenek rosszul elsülni, sietve így szólt, “Khm, az egy vad fruska, aki ki tudja, honnan jött. Még csak emberi nyelven sem tud beszélni és pokolian neveletlen…” 

Feng XiaoFeng gúnyosan felnevetett, majd miután a tömeg elé húzta Gao ShanNut, éles hangon megszólalt, “Vad fruska? Ki tudja honnan? Mo lovag, ezzel azt akarod mondani, hogy a kettőnk mester és szolga párosa ennyire haszontalan lenne, hogy még egy semmiből jövő vad fruska is vadul futkorászhat a fejünkön, és még meg is vakíthatja Ah-Shan szemét? Különben is… Mo lovag, nem te voltál az, aki elengedte őket, miután te magad is bedőltél a kis boszorkány trükkjeinek? Vagy lehetséges lenne, hogy Mo lovag szándékosan engedte el őket, miután meglátta, mennyire a csinos?” 

Mo HuaiKong arca megduzzadt, mint egy padlizsán, és hosszú ideig visszafogta a nyelvét, mielőtt azt mondta volna, “Baszd meg az anyádat, te büdös fing!” 

Erre Feng XiaoFeng megőrült. Visszarántotta Gao ShanNut és hangosan felüvöltött, “Te vén tolvaj, ne próbáld rejtegetni azt a kis tolvajt. Mindannyian egykutyák vagytok! Ha ma nem adsz magyarázatot Ah-Shan szemére, akkor a saját szemeiddel fizetsz meg érte!” 

Ím, a hősök és harcosok ezen csoportja, akik ideig-óráig lenyugodni látszottak, ismét felbolydultak. 
Mo HuaiYang a fogát csikorgatta és a szavait tagolva megkérdezte, “Te kis szarházi, mondd, ki az a nő?” 

Cao WeiNing lehajtotta a fejét és egy lépést visszahátrált. Ugyanebben az időben, Zhang ChengLing, nem messze tőle, nem bírta megállni, hogy ne szisszentsen fel. – Gu Xiang körmei a húsába csíptek. 

Zhao Jing gúnyosan így szólt, “Úgy hallottam, hogy az a két férfi, akik azzal a nővel voltak, meglehetősen furcsán néztek ki és rendkívül magasszintű harcművészettel rendelkeztek. Ők voltak azok, akik magukkal vitték Zhang ChengLinget. Én, Zhao, mivel személyem ismeretei olyan sekélyesek, még azt sem tudom, hogy kik lehetettek ezek a szóban forgó ‘furcsa kinézetű és rendkívüli harcművészettel rendelkező’ személyek.” 
A közép-alföldi harcművészeti világ ismeretlen mesterei. – Ez nem közvetlenül a Szellem-völgyre mutat? 

Mo HuaiYang felemelte a kezét, majd tenyerével a Cao WeiNing mellkasára sújtott. Az ütés hatására, Cao WeiNing tíz lépést hátrált meg, és anélkül, hogy megállt volna, a földre esett, miközben vért köhögött fel. Arca elsápadt és a mellkasát szorította, fogait pedig elszántan összezárta és nem szólt egy szót sem. 
Mo HuaiYang előrelépett, lenézően nézett rá fentről, majd így folytatta, “Elmondod vagy sem?” 

Felemelte a tenyerét és Cao WeiNing fejére nyomta, mintha agyon akarta volna verni, de Mo HuaiKong kinyitotta a száját és motyogva így szólt, “Bátyám…” 
“Fogd be.” – mondta Mo HuaiYang fagyosan. “Cao WeiNing, elmondod végre vagy sem?” 

Cao WeiNing lehunyta a szemét. 
Gu Xiang felsóhajtott és halkan így szólt Zhang ChengLinghez és Gao Xiaolianhoz, “Bármi is történjék, nem szabad kijönnötök innen. Ne feledjétek, ha kijösztök, mind a négyen itt fogunk meghalni, hallotok engem?!’ 
“Gu Xiang nővér…” – szólalt meg Zhang ChengLing. 

De Gao Xiaolian hirtelen visszafogta őt, és elszántan így szólt Gu Xianghoz, “Ne aggódj.” 
Gu Xiang rápillantott, bólintott egyet, majd hirtelen felpattant és mindenki színe előtt megjelent, “Pű, csak a nagynéném az, mit fogtok csinálni velem?” 

A Fengya-hegy lábánál kialakult helyzet váratlanul megváltozott. Azonban a Qingzhu-gerincen sem volt ennél nyugodtabb a légkör. Egy szürkeruhás felderítő démonkölyök ment oda Öreg Menghez és a fülébe súgott valamit. Öreg Meng meglepődött és furcsa arckifejezéssel megkérdezte, “Mit mondtál? Hogy a hegy alatt… egymással harcolnak?” 

A démongyerek bólintott. 
Öreg Meng hosszú ideig csak a homlokát ráncolta, majd hirtelen felnevetett. Nevetése egyre hangosabb és hangosabb lett. A végén már olyan szórakoztatónak találta, hogy előre-hátra dülöngélt, “Azt mondtad… Azt mondtad, hogy Zhao Jing és a többiek harcolni kezdtek a hegy lábánál… Hahaha, Zhao Jing, jaj, Zhao Jing. Mindig is azt hittem, hogy olyan, mint egy falkavezér, mintha egy hatalmas ellenséggel állnék szemben. Erre most kiderül, hogy valójában egy bárány, aki ezzel a falka, pontosabban ezzel a “híres és tisztességes emberek” nyájával akart ellenem fordulni. Ez annyira nevetséges!” 
Amilyen hirtelen felnevetett, olyan váratlanul el is hallgatott, és a mosoly egy pillanat alatt el is tűnt az arcáról. Ebben a pillanatban, Öreg Meng már nem volt az a szelíd és becsületes öreg szolga. Arcának izmai még mindig remegtek enyhén, és lassan egy förtelmes kifejezés bukkant fel rajta. Minden egyes szavát nyomatékosítva azt mondta “Rendben. Ha így áll a helyzet, nem kell miattuk aggódnunk. Hadd döntsük el belülről a mérkőzést. Kicsi Ke, menj és helyezd át az összes védelemben levő emberünket… a megbeszélt helyre.” 

A démonkölyök megdöbbent, és hirtelen megértette, mit fog tenni. Hangja önkéntelenül is megremegett, és csak annyit válaszolt, “Igen!” 

Öreg Meng rendbe szedte a ruháit, szorosan behunyta a szemeit, és miután elrejtette szigorú tekintetét, ugyanannak a jó öregembernek tűnt, mint korábban. Majd nagy lépésekben a Pokol csarnoka felé vette az irányt. 

Wen KeXing nagyon kényelemesen érezte magát, éppen egy képet rajzolt. Akkor is, amikor Öreg Meng emberei jelentést tettek neki, csak könnyedén válaszolt, anélkül, hogy felemelete volna a fejét. Meg volt görbülve, mintha egész teste a papíron ragadt volna. 
Öreg Meng besétált. Miután meglátta a szája sarkában levő enyhe mosolyt, és azt, hogy jó hangulatban van, úgy gondolta, hogy ez valóban Isten közbenjárása az ő részére, így tiszteletteljesen azt mondta, “Völgymester, néhány napja megparancsoltam a beosztottaimnak, hogy készítsék elő Gu Xiang kisasszony hozományát. Most minden készen áll. Megkérdezhetem a Völgymestert, hogy óhajtja-e megnézni?” 

Wen KeXing szórakozottan válaszolt, anélkül, hogy felnézett volna rá, közben pedig a tollheggyel két vonalat húzott a papírra. Hosszú idő telt el, mire megszólalt, “Nos, várj egy kicsit.” 

Öreg Meng a szavainak engedelmeskedve lehajtotta a fejét, lesütötte a szemét és így várakozott. Az asztalon füstölgő gyertyák hüvelykről-hüvelykre, egyre csak rövidültek, míg végül – ki tudja mennyi idő elteltével – Wen KeXing felegyenesedett, elégedetten felemelete a kész festményt és fejcsóválva megcsodálta. Öreg Meng csak ekkor vetett rá egy pillantást, és egy nagyon egyszerű jelenetet vélt felfedezni a papíron. Egy öreg fa, néhány nagyobb szikla és egy férfi volt rajta. A férfialak nem elölnézetből, hanem hátulnézetből volt megrajzolva. 

A férfi kissé sovány volt, és hátának csontjai még a bő köntösén keresztül is nyomokban felfedezhetőek voltak. Öreg Meng magában így töprengett, “Lehetséges lenne, hogy ez az elmebeteg, miután kint járt egy kis időre, valóban embernek képzeli magát és megtanulta, hogy mi az a szerelmi bánat?” 

Egy adott pillanatban, Wen KeXing letette a festményt, majd óvatosan papírnehezékeket tett rá és félretette száradni. Csak ezek után fordult Öreg Meng felé, de amint megpillantotta őt, az a gyengéd és meleg mosoly azonnal kihűlt szelíd arcáról és röviden ráparancsolt. “Mutasd az utat.” 

Öreg Meng lehajtotta a fejét. Válasz helyett megfordult és elrejtette a száján átvillanó fékezhetetlen mosolyt. 

(Visited 613 times, 1 visits today)

4 Comments

 1. Zsólyomi Jánosné 2023-03-15at11:49

  Köszönöm szépen.

  Reply
  1. admin 2023-03-15at19:39

   ❤️❤️❤️

   Reply
 2. Pap Luca 2023-04-07at19:44

  Köszönöm a forditást! Már nagyon várom a kövit! 😍❤

  Reply
  1. admin 2023-04-08at09:19

   Lassan, de késüzl a következő fejezet is. 🙂

   Reply

Leave A Comment

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük