Utolsó Kötet: Minden a kegyelemről, a neheztelésről, a szerelemről és a bosszúról szól 

Wen KeXing tekintete lennebb ereszkedett, kissé oldalra billentette a fejét, és kíváncsi kisgyerekként nézett Öreg Mengre, mintha most látta volna őt először. Öreg Meng, kénytelenségében, csak térdelt ott egyhelyben. Kis idő múlva pedig, már az a gyanúja támadt, hogy nem lesz képes megállni és megfékezhetetlenül remegni fog. – 
Nem, még nincs itt az ideje. Teljességgel lehetetlen, hogy egyes-egyedül legyőzze ezt az embert. Segítségre lesz szüksége… 

Wen KeXing hirtelen megkérdezte, “Nos, hol van Sun Ding?” 

Öreg Meng már az elején tudta, hogy fel fogja tenni ezt a kérdést, ezért nem esett pánikba és elmondta az általa előkészített válaszokat. – Először Gao Chong és Zhao Jing belső harcáról beszélt, majd Xue Fang megjelenéséről és Sun Ding vakmerőségéről apropózott, akinek életéről vagy haláláról semmit sem tudott. 
“Á.” – eresztette el Wen KeXing, majd közömbös hangon azt mondta, “Akkor az elmondásod szerint, Sun Dingot valaki a mieink közül ölte meg?” 

Öreg Meng lehajtotta a fejét és saját hibáját beismerve azt mondta, “Ezen alattvalód volt az, aki nem végezte jól a munkát.” 

Wen KeXing elhallgatott, így a terem is rendkívül csendessé vált. Öreg Meng önkéntelenül is fel akarta emelni a fejét, hogy lássa a reakcióját, de ismét kétségbeesett erőfeszítéssel, de visszafogta magát. – Nyolc éve már, hogy ennek az embernek még a jelenlététől is megremegtek az emberek, de amikor elhallgatott, attól még az ember szíve is beleremegett. 
De ki gondolta volna, hogy fél napig tartó várakozás után, Wen KeXing könnyed szavait hallja meg ismét, “Mivel vendégek jönnek, menj és készülj fel. Mindannyian híres és tisztességes emberek, szerte jianghuból, ezért ne hanyagold el őket.” 

Öreg Meng, végül csak nem bírta megállni, hogy ne emelje fel a fejét, és – azzal az ötlettel, hogy lenyúzza a bőrét – rápillantott. Azonban, arra nem számított, hogy a másik fél ilyen könnyen elengedi őt. 
Wen KeXing kifejezéstelen és kiszámíthatatlan arccal megkérdezte, “Mi az, még akarsz valamit?” 

Öreg Meng sietve bólintott és azt mondta, “Nem. Ezen alattvalód most távozik.” 
Azzal meghajtotta a fejét és Wen KeXinggel szemben egészen az ajtóig hátrált, majd ismét tiszteletmegadóan meghajolt neki. Éppen meg akart fordulni, amikor Wen KeXingnek hirtelen eszébe jutott valami és felkiáltott, “Várj csak. Állj meg egy percre.” 
Öreg Meng arca kissé megrándult. Nem merte felemelni a fejét, így a szavainak engedelmeskedve megállt. 
Wen KeXinget hallgatta, amint nevetve azt mondta, “Ah-Xiang megtalálta a jövendőbeli férjét és családját. Megígértem neki, hogy két és fél utcányi hozományt adok neki. Menj, készítsd elő nekem, és ne légy túl szűkmarkú.” 

“Igen.” – válaszolta Öreg Meng, miután meghajolt. 
Kiment a teremből, és csak azután törölte le arcáról a hideg verejtéket, miután a napfény alá került. Majd fapofával továbbment. Öreg Meng szívét hirtelen vészjósló előérzet kerítette hatalmába. Úgy érezte, mintha a férfi átlátott volna valamin, mintha… Pillanatnyilag hét-nyolc pontos bizonyossága volt, de még mindig hátra volt néhány változó. Mint például a nyomtalanul eltűnt Akasztott szellem, Xue Fang. 

Öreg Meng terve szintén nagyon egyszerű volt. – Tudta, hogy a Xue Fang-félék, soha nem kerestek volna fel egy jól ismert klánból származó tisztességes embert. Mivel a múltban – puszta véletlenségből – már kapcsolatban állt Zhao Jinggel, így ezúttal, akár a víz közeli torony, mely elsőnek ér a holdhoz,412 egyszerűen felkereste Zhao Jinget, és hagyta, hogy tévesen azt gondolja, az ő kezében van a kulcs, ezért kezdetben szövetségre is léptek egymással. Most, hogy a külső ellenségeik mindegyszálig eltűntek, és a Márványozott Kristály is újra ép, a szövetségük természetesen felbomlott. Éppen ezért, az volt a terve, hogy összecsapja őket, hadd harcoljanak egymással, hogy kiderüljön, ki lesz az, aki a végén kinyitja a fegyvertárat… akár élve, akár holtan. 
Ekkor majd letaszítja Wen KeXinget a helyéről, és hagyja, hogy a végtelenségig harcoljon másokkal. Xue Fang, aki egyebet sem csinált, minthogy a fejét rejtegette és a farkát mutogatta a kulcs kapcsán, vajon valóban képes volt mostanáig rejtőzködni? Xue Fang a fegyvertár kinyitásához vette el a kulcsot. Most, hogy a Márványozott Kristály összes darabja előkerült, Öreg Meng nem hitte, hogy Xue Fang ezúttal képes lesz visszafogni magát. 
Így van, ennek a csatának egy másik célja is volt. Még pedig, hogy kicsalogassa Xue Fangot a rejtekhelyéről. Akkor majd jön ő és lefölözi a halászemberek hasznát.413 Ráadásul még mindig a rendelkezésére álltak a Skorpió emberei. 

412 近水楼台 (Jìnshuǐlóutái) Víz közeli torony, mely elsőnek ér a hold(fény)hez. – Kínai idióma, amely azt a jelenséget írja le, amikor valaki közelebb áll egy másik (befolyásosabb) emberhez, ezáltal különböző előnyökre tesz szert.

413 渔人之利 (Yúrénzhīlì) Lefölözni a halászemberek hasznát – Kínai idióma, melynek jelentése két, egymás között disputáló fél, akik nem tudnak döntésre jutni, teret adva egy harmadik félnek, hogy hasznot húzzon belőlük.

Miután Öreg Meng kiment, Wen KeXing kinyújtotta a kezét, hogy egy cserépben levő virág leveleivel játszadozzon, épp úgy, mintha egy kisállatot ugratna. A szobalány gondos óvatossággal fésülte a haját, de hirtelen, véletlenül kihúzott egy hajszálat. A férfi kissé összeráncolta a homlokát, mire a szobalány egy nagy suppanással azonnal a földre térdelt. Úgy remegett, akár egy vékony falevél az erős szélben, hangja pedig olyan volt, mint az ökörnyál, “Mester… én…” 

Wen KeXing gyengéden kinyújtotta a kezét, hogy felemelje az állát. De látva, hogy a fiatal lány arca elsápadt az ijedtségtől, felsóhajtott, “Mi az, megsértettel valakit és arra kényszerített, hogy bűnbakként engem szolgálj?” 
A lány arcán még a sírásnál is csúnyább vigyor jelent meg, miközben néhány szót préselt ki a száján, “A Völgymestert szolgálni… áldás ennek a rabszolgának, ennek a…” 

Wen KeXing tekintete hűvös lett. Elengedte kezéből a lányt és közömbösen így szólt, “Ha nem tetszik, akkor mondd, hogy nem tetszik. He a helyedben lennék, biztosan nem akarnék meghalni a nagy ördög színe előtt. De te mégis…” 
A lányra pillantott, aki úgy tűnt, hogy halálra van rémülve és reszket, mint a pelyva szitálás közben. Hangja hirtelen elhallgatott, elvesztette az érdeklődését a vele való beszélgetéshez. Wen KeXing felállt, majd lehajolt, hogy felvegye a földre esett fésűt, a kezével intett egyet és azt mondta, “Elmehetsz.” 
A lány először megdöbbent, aztán egy örömtől elragadtatott pillantást vetett rá, mint aki megúszta a végítéletet. De a következő pillanatban azonnal elnyomta ezt az arckifejezését, nehogy túl nyilvánvaló legyen és suttogva csak annyit mondott, “Igen.” 
Végül gyorsan elillant, nehogy meggondolja magát. 

Már csak egy ember és egy cserepes virág maradt abban a hatalmas Hadész palotában, ami tényleg olyan volt, mint a túlvilág, még csak egy kis emberi légkör sem volt benne. 
Wen KeXing úgy érezte, hogy ezek az emberek tönkretették a hangulatát. – Nagyon jól ismerte és meg is szokta már ezt a közeget. De csak akkor érezte magát biztonságban, és csak akkor könnyebbült meg, ha senki sem volt körülötte. De miután egy kis időre kint járt, újra visszatérve erre a helyre, ahol nyolc teljes éven át élt, úgy érezte, hogy megfullad. 

“Valójában nem kell aggódnod.” – mondta magában Wen KeXing. “Várj, amíg megtalálom az igazi módját annak, hogy visszatérhessek a világba, akkor újra emberként élhetek, és olyanná válhatok, mint amilyen odakint voltam, gondtalan és jókedélyű. Már nem leszek az a szeszélyes és őrült ember. Nem élek úgy, hogy akármelyik pillanatban ölnöm kelljen.  Ugyanakkor… lesz mellettem valaki… aki nem fél tőlem, és én is jól bánok vele. Valaki, akivel együtt élhetek egy egész életen át…” 
Lesütötte a szemét, mintha eszébe jutott volna valami. Majd egy se nem komor, se nem közömbös mosollyal az arcán finoman elengedte a fodros növényeket. 

Élni. – Milyen szép szó. 

Zhou ZiShu jelenlegi megjelenése kissé kínosnak volt mondható. De bárki, aki több, mint fél hónapon át követte volna ezt a Mérgező Skorpiócsoportot, az sem nézett volna ki ennél jobban. Habár ez nem volt túlságosan nehéz neki. 
A Nagy Varázslótól kapott gyógyszer egészen hatásosnak bizonyult. Ennek köszönhetően szinte kigyógyult a betegségéből. Ahogy azt a Nagy Varázsló mondta, valóban képes volt elnyomni a Három Őszig tartó Hét Nyílás Szögének mérgét, és a fájdalom is, amely minden egyes éjszaka a fél életét követelte tőle, hirtelen megszűnt, azonban kissé szokatlannak találta mindezt. 
Emellett, soha nem tartotta magát kényes és törékeny embernek. Még a Mennyek Ablakánál végzett küldetései is, amelyekre személyesen kellett kiszállnia, ennél sokkal nehezebbek voltak általában. 

Több, mint fél hónap telt el, mire a Skorpió a csapataival együtt egy, a Fengya-hegytől 30 mérföldre fekvő kisvárosban megállt. A Skorpió egyetlen parancsára, az összes skorpió – jól képzett módon – levedlette sötét ruházatát, és egyenként beöltöztek a három vallás és kilenc foglalkozás járókelőinek,414 és akár egy vízcsepp a tengerben, épp olyan gyorsan “tűntek el” a kisváros tömegében. 

414 Lásd a 90. lábjegyzetet a 18. fejezetben. 

A példájukat követve, Zhou ZiShu is ugyanígy tett ebben az időben, és ennek a jelentéktelen kisvárosnak a nyugodt látszata alatt hatalmas sötét hullám kezdett kialakulni. 

A Skorpió, mintha várt volna valakire, itt megállt és egy tapodtat sem volt hajlandó tovább menni. 

Néhány nap elteltével, a hír szárnyra kapott. – Miszerint Zhao Jing vezeti a világ hőseit, közben pedig széles körben terjeszti a szórólapokat, hogy keresztes hadjáratra induljanak a gonosz démonok ellen. Érdekes módon, ezekből a szórólapokból minden harcművészeti iskolának küldött, de a Hegyek és Folyók Rendjét nem hívta meg. 
Főtisztelendő Ci Mu pedig, – bizony, ez az ezeréves királyhoz és tizennyolcezer esztendős teknőshöz hasonlító ravasz öreg szerzetes – amint Gao Chong meghalt, kiszimatolta, hogy rossz irányból fúj a szél, és azonnal “halálos betegségbe” esett. Úgy tűnt, hogy Buddha végre megemlékezett hűséges hívőjéről, és mintha be akarta volna őt toborozni a Végső Boldogság Paradicsomába. 
Továbbá, a Hegyek és Folyók Rendjének egy másik képviselője is hiányzott. – Az ősi szerzetes “leszármazottja”, Ye BaiYi. 

Miután Gu Xiang és a többiek – négy ember más-más küldetéssel – viszonylag egyszerűen álcázták magukat, ők is utolérték ezt a gyilkos embercsapatot, akik a Fengya-hegy felé meneteltek. 
Cao WeiNing hamar felfedezte, hogy a Hűvösfuvallatú-kard klánból, ezúttal nemcsak mester-nagybátyja, Mo HuaiKong, hanem még a nagymestere, Mo HuaiYang is személyesen eljött ide. 
Kissé elbizonytalanodott a helyzetet illetően. Annak idején, őt és a nagybátyját azért küldték le a hegyről, mert a mester vissza volt vonulva meditálni. Lehetséges lenne, hogy a találkozó miatt a mester képes volt eltérni ettől a szokásától? A Hűvösfuvallatú-kard klán mindkét kulcsfontosságú alakja Zhao Jinget követve jött ide. Vajon ismeri a mester annak a képmutatónak, akit Zhaonak hívnak, a valódi arcát? 

Mo HuaiKong mindig is tüske volt az ember szemében, de mestere, Mo HuaiYang – akinek megjelenése kissé hasonlított a halhatatlanokéra – egész jól tudott értekezni az emberekkel. Mindenkivel kedélyes és türelmes, nem volt sem arrogáns, sem indulatos, és képes volt elnyerni az emberek szívét. Nem csoda, hogy abban az időben, amikor még ő és Mo HuaiKong rangban nem különböztek egymástól, a Hűvösfuvallatú-kard klán vezérének a székébe mégis csak őt ültették. 

Gu Xiang és a többiek egy lovaskocsit béreltek, és a Gu Xiang által készített úgy nevezett “álarccal’ az arcukon, úgy tettek, mintha közönséges parasztgyerekek lettek volna. Gu Xiang álcája közel sem volt azon a szinten, mint a Zhou ZiShu-féle gyökeres átalakulás. Valójában nem állt többől, mint hogy zöldessárgára festette az arcukat, de elegendő volt ahhoz, hogy az emberek ne ismerjék fel őket. 

Tudva, hogy Cao WeiNing mestere is a helyszínen van, Gu Xiang kicsivel idegesebbnek érezte magát. – Elvégre a helyzet még mindig zavaros volt, ráadásul teljes mértékben Zhao Jing irányította a másik oldal közvéleményét. Cao WeiNing tétovázott, Zhang ChengLing és Gao XiaoLian pedig majdnem vérszemet kaptak, amikor először megpillantották az ellenséget, aki megölte az apjukat, és alig lehetett őket megfékezni. 
Négyük közül, Gu Xiang volt az egyetlen, aki még mindig képes volt józanul gondolkodni a dolgokon, és mivel ezúttal sem volt senki másnak véleménye, továbbra is a női kapitányé, Ah-Xiangé volt a végső szó. 

Gu Xiang azt mondta, “Ezt a dolgot nem hamarkodhatjuk el, Cao testvér. Gondolj csak bele, ha odarohannál és elmondanál mindent a mesterednek, akkor szerinted kinek fog hinni? Neked vagy annak Zhao ‘lovagnak’?” 
Cao WeiNing, miután végiggondolta a dolgot, egyetlen ellenérvet sem hozott fel. Úgy érezte, van értelme annak, amit mond, ezért úgy táncolva, ahogy a felesége énekelt bólintott egyet és így szólt, “Rendben, hallgatlak.” 

Gu Xiang megkönnyebbülten sóhajtott fel, amikor látta, hogy ilyen könnyen szót lehet érteni vele. Sőt, valójában egy másik tényező is az eszébe jutott. – Mo HuaiKong indokát könnyű volt kitalálni, de hogy Mo HuaiYang, aki váratlanul lejött a hegyről, hogy ily módon Zhao Jinget kövesse… Vajon Zhao Jing valóban képes volt megtéveszteni őt, vagy tán más tervei vannak? Az elmúlt néhány nap, többször is megkockáztatta, hogy felfedezik, annak érdekében, hogy megfigyelje őt, de ez az öreg vezér nem tűnt olyan egyszerű karakternek. 

“Gu kisasszony, akkor mit tegyünk?” – kérdezte meg Gao Xiaolian. 

“Várunk.” – válaszolta Gu Xiang kategorikusan. “Még nem találtuk meg Ye BaiYit. Mi páran, akik vagyunk, akkor sem tudunk nagy felhajtást csapni, még ha az eget a feje tetejére is állítjuk. Nem beszélve arról, hogy ennyi emberrel kellene szembeszállnunk. Egyetlen Zhao Jing is elég nekünk ahhoz, hogy megigyunk egy korsóval. Mivel mindannyian a Szellem-völgybe tartanak, és a Szellem-völgy sem egy puha datolyaszilva, biztosan nagy csata lesz…”415 

415 软柿子 (Ruǎn shìzi) Puha datolyaszilva – Kínai kifejezés, amelyet arra a személyre mondják, akit könnyen lehet terrorizálni, vagy gyenge helyzetben van.

Hangja elakadt, homloka összeráncolódott és hirtelen arra gondolt, A Mester vajon miért pont ebben az időben kérte meg arra, hogy keresse meg Ye BaiYit? A Hetedik Úrnak és a Nagy Varázslónak amúgy sem volt semmi tennivalója, ráadásul jóval szélesebb körű kapcsolataik vannak. Nem lett volna fele erőfeszítésből kétszer akkora eredmény, ha őket kéri meg, hogy keressék meg Ye BaiYit? Gu Xiangnak aztán eszébe jutottak azok a szavak, amelyeket Wen KeXing akkor mondott, A férjhez ment lány olyan, mint az ajtón kiloccsantott víz. Mostantól fogva semmi közöd sincs a Szellem-völgyhöz. Lehetséges lenne, hogy a Mester úgy gondolta, a Szellem-völgynek esélye sincs megnyerni ezt a csatát? 

Mester… mi a fenét tervezel?  

“Ah-Xiang?” 
Gu Xiang csak azután tért magához, miután Cao WeiNing megveregette a vállát, majd így folytatta, “Pillanatnyilag nem tehetünk semmit. Csak követni tudjuk őket és csendben megvárjuk az eseményeket. Közben pedig figyeljük Ye BaiYi mozgását.” 

Gu Xiang, külsőre lehet, hogy felszínes és hanyag lánynak tűnt, de valójában nagyon is óvatos volt. Még így is, hogy Wen KeXing védelmében állt, annyi éven át képes volt túlélni a Szellem-völgyben, ami elegendő volt ahhoz, hogy több túlélőképességre tegyen szert egy átlagos lányhoz képest. Ebben a pillanatban, ő vált e négyszemélyes csapat lelkévé, és egyetlen szavát sem merte senki megcáfolni. 

Eredetileg, minden különösebb veszély nélkül, a jelenlegi felállásban folytatták volna a küldetést, azonban néhány nappal később egy baleset történt. 

Ye BaiYi. – Megjelent. 

(Visited 496 times, 1 visits today)

1 Comment

  1. Zsolyomi Jánosné 2023-02-16at14:45

    Nagyon köszönöm.

    Reply

Leave A Comment

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük